Make your own free website on Tripod.com

Praktijktoepassingen

Hippische sport - psychologie in de paardensport

Op HippoCampus bestaat naast de "echte therapeutische" toepassingen van PTP de mogelijkheid voor individuele paardrijlessen (vanaf het begin t/m ZZ-niveau). Daarbij wordt gebruik gemaakt van nieuwe vormen van psychomotorisch leren en interventietechnieken uit PTP, die de ruiter in staat stellen met meer gevoel voor zichzelf en zijn paard tot harmonie te komen.

Bij beginnelingen worden op deze wijze het invoelzame in evenwicht zitten en het gevoel voor de ontspannen paardenbeweging eerst via voltige opgebouwd. Pas daarna begint de ruiter aan zelfstandig rijden.

Er staan leerpaarden ter beschikking die volgens de richtlijnen van PTP gehuisvest en opgeleid zijn, waardoor de leerling wordt geconfronteerd met ontspannen en zich evenwichtig bewegende paarden die precies op de hulpen, en ook op de onwillekeurige bewegingen, van de ruiter reageren. De beginnende ruiter leert een manier van met paarden omgaan en werken kennen, die georiënteerd is op partnership en respect voor het paard.

Naast het rijden zelf wordt er aandacht besteed aan leerpsychologie en de interactie van mens en paard volgens de natuurlijke gedragspatronen. De ruiter maakt kennis met de natuur van het paard, zijn behoeften en zijn manier zich te uiten. Hij maakt kennis met de bewegingsleer en leert voor zich en het paard met sportfysiologische en leerpsychologische principes rekening te houden, waardoor de efficiëncy en het plezier in de training worden verhoogd.

HippoCampus probeert vooral in een tijd waarin natuurlijk omgaan met het paard en daarmee een aantal zogenoemde "alternatieve modellen van paardrijden en fluisteren" populair zijn aan zijn cliënten te laten zien, dat "natuurlijk" en "klassiek" geen elkaar uitsluitende methodes zijn, maar juist zeer goed samen kunnen gaan.

hp10c.gif
hp6k.gif
hp10e.gif