Make your own free website on Tripod.com

Wat op HippoCampus kan

Equitherapie

 1. Therapeutisch paardrijden (TP)
 2. Psychotherapeutisch paardrijden (PTP)
 3. Psychomotorisch therapeutisch voltigeren (PMTV)
 4. Orthopedagogisch paardrijden en voltigeren (OPV/R)
 5. Paardrijden voor gehandicapten en revalidatie (GP)
 6. Zelfervaring met het paard
 7. Paardrijden volgens psychomotore leermethodes
 8. Opleiding, bijscholing, supervisie en intervisie voor therapeuten

Hippische sport psychologie

 1. Klassieke opleiding met moderne leermethodes
 2. Prestatiegericht trainen met plezier voor ruiter en paard
 3. Sportpsychologische en -fysiologische trainingstechnieken
 4. Horsemanship met het oog op de natuur van het paard en zijn relatie met de mens
 5. Het geven van zitlessen
 6. Opleiding voor beginnende ruiters
 7. Bijscholing en supervisie voor instructeurs

Mogelijkheden

 1. Individueel of in groepsverband
 2. Cursussen, clinics, workshops en demonstraties
 3. Projectontwikkeling
hp11a.gif

dr. Ulrike Boon-Thiel
klinisch psycholoog
gezondheidspycholoog
gedipl. equitherapeute (D.K.Th.R.)
gedipl. hippisch sportpsycholoog
rij- en voltige instructeur (FN, FENA)