Make your own free website on Tripod.com

Paarden in de psychotherapie 1

hp2a.gif
hp6t.gif
hp6p.gif

Bij het gebruik van paarden in de psychotherapie (PTP) gaat men uit van verschillende therapeutische theorieën (zoals Gestalt, analytische psychotherapie, psychodynamische modellen, Individualpsychologie volgens C.G.Jung, lichaamsgerichte psychotherapie, gedragstherapie, cliënt-centered therapie, systeemtherapie, biodynamica, psychomotore therapieën, psychologische psychotherapie), afhankelijk van de achtergrond van de therapeut, het instituut waar deze therapieën plaatsvinden, en de doelgroep. De functie van het paard binnen het therapeutische proces en de toegepaste hippologische techniek worden aangepast aan het daaraan ten grondslag liggende therapeutische model en de toegepaste therapeutische interventietechnieken.

De met hulp van het paard te bereiken gewenste cliëntenreacties richten zich dan precies op het individuele therapiedoel. Ze kunnen, hoe paradoxaal dat klinken mag, zich tussen de twee polariteiten bevinden zoals: losmaken van spieren (ontspanning) v. spiertonus verhogen (activeringsniveau), blokkades bewustmaken v. blokkades weghalen, almachtsideeën verstoren v. zelfvertrouwen opbouwen, grenzen leren kennen v. helpen grenzen te verleggen; dubbele boodschappen ontmantelen, faciliteren v. confronteren, individuele onvoorspelbaarheid van andermans reacties helpen tolereren v. andermans reacties voorspelbaar maken, lichaamstaal bewust maken v. lichaamstaal relativeren.

De analoge communicatie met het paard en het fysieke aspect in de omgang en het bewegen met het paard geven extra mogelijkheden voor therapeutische doelen zoals: incongruentie tussen lichamelijk en verbaal gedrag ontmantelen, harmonie van het lichaam en lichaamsgevoelens bewust maken, verbale uitingen bevorderen, gevoelig maken voor plaats in de ruimte, emoties en impulsen, via het lichaam emoties opsporen en toelaten, het lichaam in de voorgrond van zelfexploratie stellen, vanuit ontspanning de geest laten "wandelen". Zo kunnen blokkades en allerlei "verduisteringsmechanismes" die in uitsluitend verbale therapieën moeilijk zijn te overwinnen, makkelijker worden omzeild.