Make your own free website on Tripod.com

 

De nieuwe homepage vindt U onder  www.members.tripod.com/hippocampus3/

 

For english please choose ENGLISH 

Wij zijn aan het opnieuw maken van onze home-page (wat moderner, actueler, met nieuwe illustraties en meer mogelijkheden voor navigatie. Dit kan wel nog even een paar weken duren. Op het moment nog keuzes maken via het gele menu links. Mocht U niet kunnen vinden wat U zoekt, bel dan even 0495-599324 of stuur een e-mail hippocampus@hetnet.nl

__________________________________

Hippodance - informatie: 

www. hippodance.info

_________________________________________________________________

 
HippoCampus is gespecialiseerd in Equitherapie (paardrijden op kleine schaal voor mensen met lichamelijke- en/of geestelijke handicaps, orthopedagogisch werken met het paard en psychotherapie met paarden).
 
HippoCampus biedt ook expertise voor de initiatie en ontwikkeling van therapeutisch paardrijden in gezondheids- en opleidingsinstituten.

HippoCampus organiseert workshops en clinics voor ruiters. Deze dienen om zelf ervaring op te doen en om de motorische vaardigheiden en de communicatie met het paard te verbeteren. HippoCampus baseert dressuurtraining op psychomotore technieken, therapeutisch paardrijden en natural horsemanship.

HippoCampus bevordert de coöperatie met een tevreden paard dat het leuk vindt om te werken en met mensen om te gaan. Dit betekent dat de paarden in overeenstemming met hun natuurlijke behoeften worden gehouden en bejegend.

HippoCampus baseert dressuurtraining op de klassieke doelstellingen en idealen met gebruik van moderne psychomotore technieken, methodes komend van het therapeutisch paardrijden en natural horsemanship.

HippoCampus begeleid combinaties voor recreatie en prestatie met moderne leer- en trainingsmethodes in het doorlopen van individuele trainingstrajecten. Daarbij wordt rekening gehouden met een optimale ontwikkeling van ruiter en paard.

HippoCampus organiseert zelfervaring met het paard voor ruiters en (nog) niet-ruiters, om zichzelf via het medium paard beter te leren kennen.

HippoCampus helpt individueel bij zit-, communicatie en prestatieproblemen (o.m.wedstrijdangst).

HippoCampus combineert hippische en therapeutische begeleiding bij angstproblemen.

HippoCampus helpt gehandicapte ruiters, die ondanks hun handicap in de sport willen presteren en met hun paard samen verder willen (ook blinde ruiters).

Wij houden ons aan de richtlijnen van het Duitse en het Oostenrijkse Kuratorium für Therapeutisches Reiten, en zijn lid van de Federation of Riding for the Disabled International, FATP (Internationale Forum Ausbildungstraeger Therapie mit dem Pferd) en FAPP (Internationale Fachgruppe Arbeit mit dem Pferd in der Psychotherapie).

HippoCampus verzorgt samen met de "Stichting helpen met paarden" (ter bevordering van equitherapie op wetenschappelijk verantwoorde basis) en in samenwerking met de andere lidorganisaties van FATP vanaf medio 2000 een opleidingstraject voor therapeutisch paardrijden. Een gedeelte van de opleidingen wordt op HippoCampus door cursusleidster dr.Ulrike Boon-Thiel verzorgd, een gedeelte wordt uitbesteed.Examens worden afgenomen door een commissie bestaand uit leden van de Europese dakorganisaties Equitherapie.

OPLEIDING EQUITHERAPIE

 (zie voor het opleidingsprogramma betreffende sectie): Opleiding Equitherapie en Actueel programma. Op aanvraag sturen wij graag een folder. In de herfst 2002 gaan de tweede fase opleiding Equitherapie voor de groep in opleiding alsmede een NIEUWE OPLEIDINGSGROEP "Equitherapie" van start. Selectie voor de nieuwe opleidingsgroep is mogelijk tot 20 september 2002. Hiervoor is bezoek van een KENNISMAKINGSWORKSHOP (29 /30 juni of 14/15 september 2002) verplicht. Aanmelding op tijd i.v.m. beperkte aantal plaatsen!!! Er zijn op het moment nog enkele plaatsen beschikbaar. Bij interesse informatie via GSM 06-51548351.

HippoCampus- Agenda 2002/2003

 

September 2002

 

Oktober 2002

5.oktober, 12.oktober, Cursus zitten

6 oktober: Module Zitlessen en psychomotoriek

26.26.oktober: Opleiding Equitherapie Module 1: Orthopedagogisch voltigeren met Angela Bauersfeld

 

November 2002

9.november driedaagse cursus zitten

10 november: Module Sportphysiologie Sportpsychologie en paardrijden

16.17.November: Opleiding Equitherapie Module 2: Praktijkbezoek, De driehoekssituatie Paard-Client-Therapeut

30 November: Cursus longeren

December 2002

1.December: Module De psychologie van paard en mens

7.8.december: opleiding Equitherapie Module 3: Familietherapie met het paard, ontspanningsoefeningen  met Pia Straussfeld

21.december: Driedaagse Cursus zitten

15.december: Module zitinstructie en psychomotoriek

Januari  2003

11.12 januari: Opleiding Equitherapie Module 4: Het Therapiepaard

18/Januari: driedaagse Cursus zitten

25 Januari Driedaagse cursus Zitten

Februari 2003

1 Februari: driedaagse cursus zitten

2.Februari: Driedaagse cursus longeren

8.Februari: Zelfervaring met het paard

9.Februari: Driedaagse cursus Longeren

15.16.Februari: Opleiding Equitherapie , Module 5 :Psychotherapie met het Paard

23 februari: driedaagse cursus longeren

Maart 2003

8.Maart: Zelfervaring met het paard

15.16 Maart: Opleiding Equitherapie Module 6:Ontwikkelingsbevordering

22.Maart: Zelfervaring met het paard

29.30Maart: Kennismakingsworkshop equitherapie: Het paard als co-therapeut

April 2003

12.13.April: Opleiding Equitherapie module 7 Angst in de Therapie met het paard

 

Mei 2003

24.25. Kennismakingsworkshop Equitherapie: Het paard als Cotherapeut

31 mei,1.Juni: Opleiding Equitherapie Module 8: Systeemtherapie supervisie en intervisie

Juni 2003

21.22.Juni: opleiding Equitherapie,Module9

28.29. Kennismakingsworkshop Equitherapie:Het Paard als Co-therapeut

Juli 2003

 

Augustus 2003

Tusenexamen fase1

Eindexamen fase 2

September 2003

 Inschrijfing en selectie Opleidingsgroepen Equitherapie 2003/2004

Kennismaking met therapeutisch paardrijden

  

     

  

Workshops en Cursussen op HippoCampus

de onafhankelijke zit:

is en blijft de basis voor het lekker paardrijden. Voor de recreatieruiter netzo als voor de “dressuurfreak”, voor de beginner, manegeruiter met ervaring of ruiter met eigen paard. Het komt heel wat om de hoek kijken, als je in balans, zonder het paard te storen niet alleen mee wil liften, maar ook nog de ambitie hebt, om hem uit te laten voeren, wat je graag wilt hebben. Er is alleen een manier van zitten ter paard, die het mogelijk maakt, om het paard in harmonie te kunnen “besturen” en te gymnastiseren, en dat is  de zogenoemde “onafhankelijke zit”. Zitten op het paard heeft met “zitten op een stoel” niets te maken. Het lijkt meer op wedstrijddansen om  met het paard zodanig van lichaam tot lichaam te  communiceren om hem voor ons te laten “lopen”. Lichamelijke en psychische processen moeten samen in harmonie aflopen, wil dat allemaal lukken. Ook moet de ruiter met zijn eigen lichaamsschema en manier van zich bewegen rekening houden, en komen nog zijn persoonlijke handigheid en symmetrie me aan de pas.  In deze cursussen, die zich   met zitten en communicatie ter paard bezighouden, wordt meer over de theorie van de “complexe psycho-motore vaardigheid“ paardrijden aangereikt, zodat ook duidelijk wordt hoe het leerproces er uit ziet. De meeste “zitproblemen” zijn te wijten aan een verkeerd leerproces en veelvoudig aan misverstanden (“hoe hoort het eruit te zien” en “hoe moet het aanvoelen?”). Dus -als het leerproces optimaal verloopt- dan worden er ook geen fouten aangeleerd. Zijn er eenmaal fouten opgetreden, dan moet opnieuw een ander lichaamsschema aangeleerd, en  ge automatiseert worden, om het oude schema te vervangen. Maar ook dan is nog geen man over bord. Het praktische doel is, de deelnemer naast de theorie handvaten aan te reiken om te kunnen komen tot het gevoel van “goed zitten” en het paard optimaal te kunnen ondersteunen.  Om dit te bevorderen zijn een aantaal hulpmiddelen en technieken uitgewerkt, die erbij zullen helpen het gevoel voor de individueel optimale zit en communicatie met het paard te ontwikkelen. Hierbij horen loop- en partneroefeningen, houdings- en bewegingsoefeningen, oefeningen op het houten paard en systematisch op elkaar afgestemde bewegingsoefeningen aan de longe of de lange teugel. Ook gymnastische oefeningen en individueel aanvullend training kan aangereikt worden.

Thema’s zijn:

Hoe kan ik mijn ruitergevoel ontwikkelen?                          

Verplaats je ook eens in je paard!                                           

  Wat doen de hulpen met het paard                                              

Hoe werken de “ruitermodules”                                         

Mogelijke zitfouten en hun effect op het paard.                           

Gymnastiek en coördinatieoefeningen                                                     

Opwarmen voor het rijden-waarom?                                  

Hoe train ijk mijn “moeilijke kant”?

workshop: wat is nu zitten ter paard?

Duur: 1dag,    (euro 100.-)                                      G roep:: 4 tot 8 deelnemers                                                            Data: 20 juli, 4 augustus 9.30-17.00.uur

In dit Workshop worden de algemene principes ondersteund door video en bewegingsoefeningen  besproken en een aantal hulpmiddelen aangereikt, om over zijn eigen zit na te denken en om in te bouwen in zijn eigen rijden. Elke ruiter wordt aan de hand van een diagnoseoefening op het paard aan de longe op zijn aandachtspunten gewezen.

Cursus: lichaamsschema en paardrijden

Duur: 3 dagen  ( euro 200.-)                                                        Groep: 4 tot 6 deelnemers                                                      Data: 13 juli,27 juli, 3 augustus 9.30-16.30 uur

In deze cursus kan uitgebreider op “de onafhankelijke zit” en psychomotoriek worden ingegaan, meer ervaring worden opgedaan, en  meer aandacht aan het individuele lichaamsschema worden besteedt, dan in de eendaagse workshop. De deelnemer krijgt visueel feedback en  huiswerk voor de volgende cursusdag mee. Er kan meer geoefend worden aan het opsporen van aandachtspunten en het omgaan darmee.  Meenemen eigen paard is  vanaf de tweede dag mogelijk.

cUrsus: Individuele psychomotore trainingsplannen

(ook voor instructeurs)

Duur: 4 dagen op vrijdag middag en avond   (euro 300.)-                                      Groep: 4 tot 6 deelnemers                                                              Data: 5,12,19,26 juli(17.00 – 22..30uur)

De basisprincipes, zoals in de driedaagse cursus worden wat uitgebreider behandeld en er is vervolgens meer mogelijkheid voor individueel praktisch onderwijs met het doel iedere deelnemer te verbeteren in zijn evenwicht, ruitergevoel en communicatiemogelijkheden met zijn paard. Er wordt veel tijd besteedt aan persoonlijke evaluatie ook door middel van video. Elke deelnemer krijgt een individueel trainingslogboek aangereikt. De cursusdagen zijn steeds met tussenposen van minimaal 6 dagen, zodat tussen door de mogelijkheid bestaat te oefenen. Het is op afspraak ook mogelijk zijn eigen paard mee te nemen.Omdat de nadruk gelegd wordt op het aanleren en corrigeren van ruiters op verschillende niveaus en  in verschillende fases van hun leerproces, de toepassing van zitlessen aan de longe en  verschillende andere psychomotore instructie- en correctiemethodes,  is deze cursus ook interessant voor instructeurs om hun visie en reeks van leerhulpmiddelen te verbreden.

Individueel traject:

Individueel na een analyse van lichaamsschema en aandachtspunten af te spreken traject van minimaal 6 leseenheden op leerpaarden en/of eigen paard .                                                        

Kosten: analyse (1.5 uur) euro 75.-.-, longeles  euro 55.- - priveeleseigen paard  euro 50.-. -privé-les leerpaard  60.- Trajecenkaart voor 10 lessen met extra video/foto-evaluatie en trainingslogboek euro 500.- .

Niet alleen ruiters, die aan het begin van hun ruitercarrière staan, ook al gevorderde ruiters en wedstrijdruiters, die goed met hun paarden weten te presteren hebben behoefte aan perfectioneren van zit of hulpengeving. Dit kan de harmonie en prestatie verbeteren en “slijtage” bij ruiter en paard voorkomen. In een voorafgaande analyse wordt het rijden en de psychomotoriek van de ruiter bekeken en de aandachtspunten bepaald. Afgestemd op de eisen, wensen en mogelijkheden van de ruiter  wordt een traject samengesteld. Daarbij komen verschillende leertechnieken, longelessen en video en foto-evaluatie aan bod.

-----------------------------------------------------------------

Aanmeldingsformulier

O Avondclinic: Paardrijden is te leren: wat is nu   ”onafhankelijk zitten?”

O  Dagclinic: Paardrijden is te leren: De onafhankelijke zit, ruitergevoel en hulpengeving. Hoe werkt dat en hoe leer ik dat?

O  Dagclinic: Lichaamsschema en paardrijden: omgaan met individuele aandachtspunten

0  Combinatie: Avondclinic/individuele  dagclinic

o  Avondbijscholing voor instructeurs: De onafhankelijke zit – handvaten voor het leerproces

 

Manege-Vereniging:

Adres:

Contactpersoon:

Tel:

e-mail:

Verwachte aantal deelnemers:

Termijnvoorstel:

Ik wil graag telefonisch overleg en ben het beste te bereiken:

 

Opsturen  aan HippoCampus:

via e-mail: hippocampus@hetnet.nl  fax:0495-599325 of postadres: de Bult 2 , 6027 RG Soerendonk

 

Activiteiten

 

     

    voor maneges en rijverenigingen

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Paardrijden is te leren: Clinics en cursussen

(aansluitend bij de artikelserie in Paard en Sport)

Het lichamelijke deel van het leren paardrijden is voor een beginnend ruiter een zeer complexe aangelegenheid. Dat komt omdat hij een veelheid aan bewegingen moet leren voelen en daarbij zelf al zijn spieren afzonderlijk en verschillend van elkaar moet leren ontspannen en aanspannen. En dan praten we nog niet eens over de psychische belasting van het leren paardrijden. In vaktaal noemen we paardrijden een mengeling van ‘complexe psychomotorische bekwaamheden’. In een artikelserie voor Paard & Sport neemt tegenwoordig hippische sportpsychologe, dressuuramazone, jurylid instructeur en psychotherapeute Dr Ulrike Thiel ons stap voor stap mee bij het fysieke en mentale leerproces dat paardrijden eigenlijk is. De serie is een grote opluchting voor al degenen die van natuur niet met een hoge mate aan ruitergevoel uitgerust zijn. De meeste van ons dus! De Anky van Grunsvens en Franke Sloothaken van deze wereld zijn nu eenmaal niet dik gezaaid…Als aanvulling op deze serie verzorgd Ulrike Thiel van HippoCampus- Instituut voor Equitherapie en hippische Sportpsychologie ook Clinics en bijscholingen niet alleen op HippoCampus zelf, maar ook voor maneges, ruiterverenigingen en instructeurs. Daarbij kunnen een aantal oefeningen uit de serie in de praktijk uitgeprobeerd worden en is er ook ruimte voor discussie en de beantwoorden van vragen. In deze folder worden 3 aanbiedingen voor maneges en ruitervereinigingen gedaan. In onderling overleg zijn nog andere varianten mogelijk:

Clinics voor maneges en verenigingen:

Vereist  is een instructieruimte met mogelijkheid voor overheadprojectie en videodemonstratie (projector en recorder kunnen worden meegebracht)en gebruik van een (liefst) binnen-of buitenbak. Voor het praktische gedeelte kunnen manege- en/of pensioenspaarden worden ingezet. Liefst minimaal een paard, dat gewend is aan de longe te lopen. Indien aanwezig is een “houten paard” zoals gebruikelijk voor voltigeren wenselijk. Indien niet aanwezig wordt het meegebracht. Wat Cavaletti of hindernismateriaal. De kosten zijn gebaseerd op de geschatte aantaal deelnemers rekening houdend met entreegeld van 10- 15 euro per toeschouwer. Voor afwijkende situaties kunnen aparte afspraken worden gemaakt.

Avondclinic: Paardrijden is te leren: wat is nu   ”onafhankelijk zitten?”

Voor 30 tot 100 deelnemers. Duur: 4uur . Kosten: reiskosten (.28/km ) + Docentenkosten: euro 250.-

Dagclinic: Paardrijden is te leren: De onafhankelijke zit, ruitergevoel en hulpengeving. Hoe werkt dat en hoe leer ik dat?

Voor 30 tot 100 toeschouwers en 6-12 actieve deelnemers 4 leerpaarden (groep)Duur 10.00-17.00 uur (1 uur pauze) Kosten: reiskosten (.28/km) + docentenkosten  400.- Bijdrage actieve deelnemers euro 10.-

Dagclinic: Lichaamsschema en paardrijden: omgaan met individuele aandachtspunten

Theoretisch gedeelte voor 30 tot 100 deelnemers : 10.00- 19.00 uur Praktisch individueel gedeelte (per2- 3 deelnemers) voor 10 tot 15 deelnemers op eigen paard of manegepaard. Kosten:reiskosten (.28/km)+docentenkosten  400.- +individuele bijdrage  per actieve ruiter euro 15.-

Combinatie: Avondclinic/individuele  dagclinic

Aansluitend op de avondcursus kan een dag besteedt worden aan de individuele begeleiding van maximaal 12 ruiters (individuele begeleiding van 45 minuten). Kosten: reiskosten (.28/km) docentenkosten :400, +individuele bijdrage  begeleiding per actieve ruiter (eigen paard) euro 30.-

Avondbijscholing voor instructeurs: De onafhankelijke zit – handvaten voor het leerproces

Handvaten en oefeningen voor een optimale leerproces richting onafhankelijke zit en omgaan met zitproblemen. Voor 6-12 deelnemers 1-2 leerpaarden, duur 4 uur. Kosten: reiskosten(.28) docentenkosten: 250.-

Workshops en Cursussen op HippoCampus

 de onafhankelijke zit:

is en blijft de basis voor het lekker paardrijden. Voor de recreatieruiter netzo als voor de “dressuurfreak”, voor de beginner, manegeruiter met ervaring of ruiter met eigen paard. Het komt heel wat om de hoek kijken, als je in balans, zonder het paard te storen niet alleen mee wil liften, maar ook nog de ambitie hebt, om hem uit te laten voeren, wat je graag wilt hebben. Er is alleen een manier van zitten ter paard, die het mogelijk maakt, om het paard in harmonie te kunnen “besturen” en te gymnastiseren, en dat is  de zogenoemde “onafhankelijke zit”. Zitten op het paard heeft met “zitten op een stoel” niets te maken. Het lijkt meer op wedstrijddansen om  met het paard zodanig van lichaam tot lichaam te  communiceren om hem voor ons te laten “lopen”. Lichamelijke en psychische processen moeten samen in harmonie aflopen, wil dat allemaal lukken. Ook moet de ruiter met zijn eigen lichaamsschema en manier van zich bewegen rekening houden, en komen nog zijn persoonlijke handigheid en symmetrie me aan de pas.  In deze cursussen, die zich   met zitten en communicatie ter paard bezighouden, wordt meer over de theorie van de “complexe psycho-motore vaardigheid“ paardrijden aangereikt, zodat ook duidelijk wordt hoe het leerproces er uit ziet. De meeste “zitproblemen” zijn te wijten aan een verkeerd leerproces en veelvoudig aan misverstanden (“hoe hoort het eruit te zien” en “hoe moet het aanvoelen?”). Dus -als het leerproces optimaal verloopt- dan worden er ook geen fouten aangeleerd. Zijn er eenmaal fouten opgetreden, dan moet opnieuw een ander lichaamsschema aangeleerd, en  ge automatiseert worden, om het oude schema te vervangen. Maar ook dan is nog geen man over bord. Het praktische doel is, de deelnemer naast de theorie handvaten aan te reiken om te kunnen komen tot het gevoel van “goed zitten” en het paard optimaal te kunnen ondersteunen.  Om dit te bevorderen zijn een aantaal hulpmiddelen en technieken uitgewerkt, die erbij zullen helpen het gevoel voor de individueel optimale zit en communicatie met het paard te ontwikkelen. Hierbij horen loop- en partneroefeningen, houdings- en bewegingsoefeningen, oefeningen op het houten paard en systematisch op elkaar afgestemde bewegingsoefeningen aan de longe of de lange teugel. Ook gymnastische oefeningen en individueel aanvullend training kan aangereikt worden.

Thema’s zijn:

Hoe kan ik mijn ruitergevoel ontwikkelen?                          

Verplaats je ook eens in je paard!                                            

  Wat doen de hulpen met het paard                                              

Hoe werken de “ruitermodules”                                        

Mogelijke zitfouten en hun effect op het paard.                           

Gymnastiek en coördinatieoefeningen                                                     

Opwarmen voor het rijden-waarom?                                   

Hoe train ijk mijn “moeilijke kant”?

workshop: wat is nu zitten ter paard

In dit Workshop worden de algemene principes ondersteund door video en bewegingsoefeningen  besproken en een aantal hulpmiddelen aangereikt, om over zijn eigen zit na te denken en om in te bouwen in zijn eigen rijden. Elke ruiter wordt aan de hand van een diagnoseoefening op het paard aan de longe op zijn aandachtspunten gewezen.

Cursus: lichaamsschema en paardrijden

In deze cursus kan uitgebreider op “de onafhankelijke zit” en psychomotoriek worden ingegaan, meer ervaring worden opgedaan, en  meer aandacht aan het individuele lichaamsschema worden besteedt, dan in de eendaagse workshop. De deelnemer krijgt visueel feedback en  huiswerk voor de volgende cursusdag mee. Er kan meer geoefend worden aan het opsporen van aandachtspunten en het omgaan darmee.  Meenemen eigen paard is  vanaf de tweede dag mogelijk.

Cursus: Individuele psychomotore trainingsplannen

(ook voor instructeurs)

De basisprincipes, zoals in de driedaagse cursus worden wat uitgebreider behandeld en er is vervolgens meer mogelijkheid voor individueel praktisch onderwijs met het doel iedere deelnemer te verbeteren in zijn evenwicht, ruitergevoel en communicatiemogelijkheden met zijn paard. Er wordt veel tijd besteedt aan persoonlijke evaluatie ook door middel van video. Elke deelnemer krijgt een individueel trainingslogboek aangereikt. De cursusdagen zijn steeds met tussenposen van minimaal 6 dagen, zodat tussen door de mogelijkheid bestaat te oefenen. Het is op afspraak ook mogelijk zijn eigen paard mee te nemen.Omdat de nadruk gelegd wordt op het aanleren en corrigeren van ruiters op verschillende niveaus en  in verschillende fases van hun leerproces, de toepassing van zitlessen aan de longe en  verschillende andere psychomotore instructie- en correctiemethodes,  is deze cursus ook interessant voor instructeurs om hun visie en reeks van leerhulpmiddelen te verbreden.

Individueel traject:

Individueel na een analyse van lichaamsschema en aandachtspunten af te spreken traject van minimaal 6 leseenheden op leerpaarden en/of eigen paard .                                                       

Niet alleen ruiters, die aan het begin van hun ruitercarrière staan, ook al gevorderde ruiters en wedstrijdruiters, die goed met hun paarden weten te presteren hebben behoefte aan perfectioneren van zit of hulpengeving. Dit kan de harmonie en prestatie verbeteren en “slijtage” bij ruiter en paard voorkomen. In een voorafgaande analyse wordt het rijden en de psychomotoriek van de ruiter bekeken en de aandachtspunten bepaald. Afgestemd op de eisen, wensen en mogelijkheden van de ruiter  wordt een traject samengesteld. Daarbij komen verschillende leertechnieken, longelessen en video en foto-evaluatie aan bod.

-----------------------------------------------------------------

Aanmeldingsformulier

O Avondclinic: Paardrijden is te leren: wat is nu   ”onafhankelijk zitten?”

O  Dagclinic: Paardrijden is te leren: De onafhankelijke zit, ruitergevoel en hulpengeving. Hoe werkt dat en hoe leer ik dat?

O  Dagclinic: Lichaamsschema en paardrijden: omgaan met individuele aandachtspunten

0  Combinatie: Avondclinic/individuele  dagclinic

o  Avondbijscholing voor instructeurs: De onafhankelijke zit – handvaten voor het leerproces

 

Manege-Vereniging:

Adres:

Contactpersoon:

Tel:

e-mail:

Verwachte aantal deelnemers:

Termijnvoorstel:

Ik wil graag telefonisch overleg en ben het beste te bereiken:

 

Opsturen  aan HippoCampus:

via e-mail: hippocampus@hetnet.nl  fax:0495-599325 of postadres: de Bult 2 , 6027 RG Soerendonk

 

Activiteiten

 

Opleidingsdata Equitherapie 2002/2003 

Deze opleidingsdata kunnen in geval van verhindering docenten of voor organisatorische reden eventueel nog worden aangepast. Ook kunnen thema’s tussen modules worden veranderd, indien dit i.v.m. organisatie noodzakelijk wordt.

Deelname aan opleidiingsmodules en aanvullende modules voor gastleerlingen is mogelijk

Individuele toegangsgesprekken tot uiterlijk. 30 september 2002

Checken van de toelatingseisen, Kunnen telefonisch of tijdens de workshops worden afgesproken

Kennismakingsworkshop : 29,30 juni 2002, 14,15 sept. 2002 dagen (maximaal 12 deelnemers)

Wat is therapeutisch Paardrijden

Zelfervaring met en op het paard in kleingroepen

Wat moet een Equitherapeut kunnen

Therapiepaarden en Randvoorwaarden

Eigen motivatie en doelstellingen voor therapeutisch paardrijden

Werkwijze tijdens de opleiding

Afsluiting selectie van deelnemers opleidingsgroep 3 oktober 2002

De opleidingscommissie en cursusleiding behoudt zich het recht voor deelnemers n.a.v. hun vooropleiding en indruk tijdens de kennismakingsworkshop en toelatingsgesprek te selecteren.

1e Weekeindmodule: 25. 26. 27. oktober

Hoofdthema: Orthopedagogisch Voltigeren (2e fase 25./26 oktober, 1e fase 26,27 oktober)

2e Weekeindmodule: 16. 17. november

Hoofdthema: Therapeutische processen in de driehoekssituatie Paard- Cliënt- Therapeut 1 en ontwikkelingsbevordering met het paard 16 oktober uitstapje naar bedrijf in Muenster/Duitsland:

3e Weekeindmodule: 7.8. december

Hoofdthema: Familietherapie met het paard

4e Weekeindmodule: 11.12. januari

Hoofdthema: Het Therapiepaard: opleiding en Psychohygiëne en Driehoekssituatie

5e Weekeindmodule: 15.16. februari

Het paard in de psychotherapie

6e Weekeindmodule: 15.16.maart

Ontwikkelingsbevordering met het paard

7e Weekeindmodule: 12.13 april

Angst in de therapiesituatie

8e Weekeindmodule: 21.mai.1.juni

Supervisie en systeemtherapie met het paard

9e Weekeindmodule: 21.22 juni

 

Aanvullend Module: bewegingsleer, zitinstructie: 6.october, 15 december

Verplicht als aanvulling hippische basis, Kan ook door gastsstudenten worden geboekt.(euro 100.-) Beperkte aantal deelnemers i.v.m. oefenmogelijkheden. Maximaal 8 deelnemers per dag

Aanvullend Module: sportfysiologie Sportpsychologie 11november 2002

Verplicht als aanvulling hippische basis. Kan ook door gaststudenten worden bezocht (euro75.-)

Aanvullend Module: psychologie van het paard 1.december 2002

Verplicht als aanvulling hippische basis. Kan ook door gaststudenten worden bezocht(euro 75.-)

Informatie: tel: 0495-599324 GSM 06-51548351 fax: 0495-599340

Homepage: www.hippocampus-nl.info e-mail hippocampus@hetnet.nl

 

Zelfervaring met het paard 8.Maart: 8.Februari: 

Kennismakingsworkshop therapeutisch paardrijden

Cursus Longeren : 14 december, 23.november, 30 november,30 November2.Februari longeren9.Februari: 23 februari: 

Bewegingsleer, zitinstructie: 6.october, 15 december

Verplicht als aanvulling hippische basis, Kan ook door gastsstudenten worden geboekt.(euro 100.-) Beperkte aantal deelnemers i.v.m. oefenmogelijkheden. Maximaal 8 deelnemers per dag

Sportfysiologie Sportpsychologie 11. november 2002

Verplicht als aanvulling hippische basis. Kan ook door gaststudenten worden bezocht (euro75.-)

Psychologie van het paard 1.december 2002

6 oktober: Module Zitlessen en psychomotoriek

Driedaagse cursus: de onafhankelijke zit: 5.oktober, 12.oktober, 9.november,21.december 18.Januari, 25 Januari, 1 Februari 

15.december: Module zitinstructie en psychomotoriek

22.Maart: Zelfervaring met het paard

29. 30 Maart: Kennismakingsworkshop equitherapie: Het paard als co-therapeut

24. 25. Kennismakingsworkshop Equitherapie: Het paard als Cotherapeut

31 mei, 1.Juni: Opleiding Equitherapie Module 8: Systeemtherapie supervisie en intervisie

28.29. Kennismakingsworkshop Equitherapie: Het Paard als Co-therapeut

PSYCHOMOTORIEK EN PAARDRIJDEN: workshops,cursussen

Workshops en cursussen: kleine cursusgroepen, veel oefenmogelijkheid Voor meer informatie

lees verder of vraag een folder aan.Cursussen "De onafhankelijke zit" gaan de

gehele zomer door. Individuele begeleiding is eveneens de gehele zomer door

mogelijk. Voor groepen vanaf 4 deelnemers zijn aparte cursusdagen mogelijk.

De onafhankelijke zit blijft de basis voor het lekker paardrijden. Voor de

recreatieruiter netzo als voor de beginner, de manegeruiter met ervaring of

ruiter met eigen paard. Het komt heel wat om de hoek kijken, als je in balans,

zonder je paard te storen niet alleen mee wil liften, maar ook nog de ambitie

hebt, om het uit te laten voeren, wat je graag wilt hebben. Er is alleen EEN

MANIER VAN ZITTEN ter paard, die dat mogelijk maakt, en dat is DE ONAFHANKELIJKE

ZIT. Zitten op het paard heeft niets met "zitten op een stoel" te maken. Het

lijkt meer op wedstrijddansen om met het paard van lichaam tot lichaam te

communiceren om hem voor ons te laten lopen. Lichamelijke en psychische

processen moeten in harmonie aflopen, wil dit allemaal lukken. Ook moet de

ruiter rekening houden met zijn LICHAAMSSSCHEMA, en zijn eigen manier van

bewegen. Verder komen zijn eigen "handigheid" en symmetrie mee aan de pas.

In deze cursussen, die zich bezig houden met zitten en communicatie ter paard,

wordt meer over de theorie van de "complexe psychomotore vaardigheid" paardrijden

aangereikt, zodat ook duidelijk wordt, hoe het leerproces afloopt. Het

praktische doel is, naast de theorie de deelnemers handvaten aan te reiken, om

te kunnen komen tot het gevoel van "goed en in harmonie zitten" en het paard

optimaal te kunnen ondersteunen. Om dit te bereiken zijn een aantal hulpmiddelen

en technieken uitgewerkt, die erbij kunnen helpen, het gevoel voor de

individueel optimale zit te kunnen ontwikkelen. Hierbij horen loop en

partneroefeningen, bewegingsoefeningen en werken aan de longe of de lange

teugel. Ook gymnastische oefeningen en individueel aanvullend training kan

aangereikt worden. Thema's zijn: Hoe kan ik mijn ruitergevoel

verbeteren?.....Verplaats je ook eens in je paard!......Wat doen de hulpen met

het paard?.....Hoe werken de:"ruitermodules"?.....Mogelijke zitfouten en hun

effect op het paard.....Gymnastiek en coördinatieoefeningen,....Opwarmen voor

het rijden - waarom?.....Hoe train ik mijn moeilijke kant?......

WAT IS NU ZITTEN TER PAARD?

(eendaagse workshop: euro 100).

In dit Workshop worden de algemene principes ondersteund door video en

bewegingsoefeningen besproken en een aantal hulpmiddelen aangereikt, om over

zijn eigen zit na te denken om om in te bouwen in zijn eigen rijden. Elke ruiter

wordt aan de hand van een diagnoseoefening op het paard aan de longe op zijn

aandachtspunten gewezen.

LICHAAMSSCHEMA EN PAARDRIJDEN 

(3 daagse cursus: euro 220.-,)

voor ruiters op elk niveau.In deze cursus kan uitgebreider op de

"onafhankelijke zit" en psychomotoriek worden ingegaan en meer ervaring worden

opgedaan en meer aandacht aan het individuele lichaamsschema worden besteedt, dan

in de eendaagse workshop. De deelnemer krijgt visueel feedback en huiswerk voor

de volgende cursusdag mee. Er kan meer geoefend worden aan het opsporen van

aandachtspunten en het omgaan darmee.

INDIVIDUELE PSYCHOMOTORE TRAININGSPLANNEN

4 dagdelen euro 300.-

Voor ruiters op elk niveau en

instructeurs. De basis, zoals in de driedaagse cursus wordt wat uitgebreider

gehandeld en er is vervolgens meer mogelijkheid voor individueel praktisch

onderwijs met het doel iedere deelnemer te verbeteren in zijn evenwicht,

ruitergevoel en communicatie met het paard. er wordt veel tijd besteedt aan

persoonlijke evaluatie ook door middel van video. Elke deelnemer krijgt een

individueel trainingslogboek aangereikt. De cursusdagen zijn steeds met

tussenposen van minimaal 6 dagen, zodat tussen door de mogelijkheid bestaat te

oefenen. Het is op afspraak mogelijk zijn eigen paard mee te nemen. Omdat de

nadruk h=gelegd wordt op het aanleren en corrigeren van ruiters op verschillende

niveaus en in verschillende fases van hun leerproces, de toepassing van

zitlessen aan de longe en verschillende andere psychomotore technieken is deze

cursus ook interessant voor instructeurs om hun visie en reeks van

leerhulpmiddelen uit te breiden. Aan de hand van je persoonlijk lichaamsschema

je rijden en je psychomotore aandachtspunten worden gezamenlijk plannen

uitgewerkt, die je helpen je zit, inwerking en communicatie met je paard te

verbeteren. Tussen de cursudagen krijg je oefeningen aangereikt en hou je een

persoonlijk trainingslogboek bij. Je vooruitgang wordt visueel gedocumenteerd en

gezamenlijk geanalyseerd.Je trainingsplan kan ook gymnastiek- en

Coördinatieoefeningen omvatten, maar ook mentaal training kan aan de pas komen.

in theorie en praktijk wordt ingegaan op het persoonlijke lichaamsschema en het

integreren daarvan in een optimale onafhankelijke zit voor een betere

communicatie met je paard. Met foto- en video-opnames kan de deelnemer zijn

vooruitgang toetsen.

Aanmelding schriftelijk of telefonisch en door overmaken cursusgeld

op rekening 22.53.03.132 (van Lanschot)

INDIVIDUELE TRAJECTEN: zitles en zitcorrectie, begeleiding bij het vormen van een goede combinatie, sportpsychologische begeleiding (ook i.v. met wedstrijdspanning)

BEGELEIDING BIJ bij angst- en spanningsproblemen in verband met rijden

INDIVIDUELE TRAJECTEN:

Beginnen met een INTAKE waar een analyse gemaakt wordt

van je persoonlijk lichaamsschema, je aandachtspunten en gezamenlijk de doelen

voor het traject worden uitgewerkt. En traject omvat minimaal 6 leseenheden

(i.v.m.leerproces). Deze kunnen op een leerpaard maar ook je eigen paard

plaatsvinden. Naast het rijden krijg je nog andere oefeningen aangereikt, om je

individueel doel beter te kunnen bereiken. Aan het eind van elk traject staat

een evaluatie. Kosten: Intake met analyse (1,5 uur) euro 75.- longeles euro

55.- privé-les eigen paard euro 55.- privé-les leerpaard euro 60.- Trajectenkaart

voor 10 lessen met extra video-foto-evaluatie en trainingslogboek euro 500.-

Psychotherapie met het paard, zelfervaring met het paard en angstbegeleiding

voor ruiters. Op het moment zijn nog enkele plaatsen voor individuele sportpsychologische

begeleiding en zitinstructie beschikbaar.Eveneens angstbegeleiding en

individuele begeleiding wedstrijdspanning. Bij individuele begeleiding wordt

eerst een "intake" gehouden, om aan de hand van je aandachtspunten de

mogelijkheden op een rij te zetten, dan wordt gezamenlijk een traject

afgesproken, dat met een evaluatie eindigt.Lessen vinden plaats op je eigen

paard of leerpaarden van HippoCampus. Ook een combinatie is - indien zinvol -

mogelijk.

 

 

Agenda 2002/2003

September

Oktober

5.oktober, 12.oktober, Cursus zitten

6 oktober: Module Zitlessen en psychomotoriek

26.26.oktober: Opleiding Equitherapie Module 1: Orthopedagogisch voltigeren met Angela Bauersfeld

November

9.november driedaagse cursus zitten

10 november: Module Sportphysiologie Sportpsychologie en paardrijden

16.17.November: Opleiding Equitherapie Module 2: Praktijkbezoek, De driehoekssituatie Paard-Client-Therapeut

30 November: Cursus longeren

December

1.December: Module De psychologie van paard en mens

7.8.december: opleiding Equitherapie Module 3: Familietherapie met het paard, ontspanningsoefeningen met Pia Straussfeld

21.december: Driedaagse Cursus zitten

15.december: Module zitinstructie en psychomotoriek

Januari

11.12 januari: Opleiding Equitherapie Module 4: Het Therapiepaard

18/Januari: driedaagse Cursus zitten

25 Januari Driedaagse cursus Zitten

Februari

1 Februari: driedaagse cursus zitten

2.Februari: Driedaagse cursus longeren

8.Februari: Zelfervaring met het paard

9.Februari: Driedaagse cursus Longeren

15.16.Februari: Opleiding Equitherapie , Module 5 :Psychotherapie met het Paard

23 februari: driedaagse cursus longeren

Maart

8.Maart: Zelfervaring met het paard

15.16 Maart: Opleiding Equitherapie Module 6:Ontwikkelingsbevordering

22.Maart: Zelfervaring met het paard

29.30Maart: Kennismakingsworkshop equitherapie: Het paard als co-therapeut

April

12.13.April: Opleiding Equitherapie module 7 Angst in de Therapie met het paard

Mei

24.25. Kennismakingsworkshop Equitherapie: Het paard als Cotherapeut

31 mei,1.Juni: Opleiding Equitherapie Module 8: Systeemtherapie supervisie en intervisie

Juni

21.22.Juni: opleiding Equitherapie,Module9

28.29. Kennismakingsworkshop Equitherapie:Het Paard als Co-therapeut

Juli

Augustus

Tusenexamen fase1

Eindexamen fase 2

September

Kennismaking met therapeutisch paardrijden

 

Nieuw!! Cursus: Longeren met oog op je eigen lichaamstaal en opleidingsstand van je paard.(op aanvraag)

Uit het PROGRAMMA 2002/2003: PSYCHOMOTORIEK EN PAARDRIJDEN: workshops en cursussen: kleine cursusgroepen, veel oefenmogelijkheid Voor meer informatie lees verder of vraag een folder aan.Cursussen "De onafhankelijke zit" gaan de gehele zomer door. Individuele begeleiding is eveneens de gehele zomer door mogelijk. Voor groepen vanaf 4 deelnemers zijn aparte cursusdagen mogelijk.

De onafhankelijke zit blijft de basis voor het lekker paardrijden. Voor de recreatieruiter netzo als voor de beginner, de manegeruiter met ervaring of ruiter met eigen paard. Het komt heel wat om de hoek kijken, als je in balans, zonder je paard te storen niet alleen mee wil liften, maar ook nog de ambitie hebt, om het uit te laten voeren, wat je graag wilt hebben. Er is alleen EEN MANIER VAN ZITTEN ter paard, die dat mogelijk maakt, en dat is DE ONAFHANKELIJKE ZIT. Zitten op het paard heeft niets met "zitten op een stoel" te maken. Het lijkt meer op wedstrijddansen om met het paard van lichaam tot lichaam te communiceren om hem voor ons te laten lopen. Lichamelijke en psychische processen moeten in harmonie aflopen, wil dit allemaal lukken. Ook moet de ruiter rekening houden met zijn LICHAAMSSSCHEMA, en zijn eigen manier van bewegen. Verder komen zijn eigen "handigheid" en symmetrie mee aan de pas.

In deze cursussen, die zich bezig houden met zitten en communicatie ter paard, wordt meer over de theorie van de "complexe psychomotore vaardigheid" paardrijden aangereikt, zodat ook duidelijk wordt, hoe het leerproces afloopt. Het praktische doel is, naast de theorie de deelnemers handvaten aan te reiken, om te kunnen komen tot het gevoel van "goed en in harmonie zitten" en het paard optimaal te kunnen ondersteunen. Om dit te bereiken zijn een aantal hulpmiddelen en technieken uitgewerkt, die erbij kunnen helpen, het gevoel voor de individueel optimale zit te kunnen ontwikkelen. Hierbij horen loop en partneroefeningen, bewegingsoefeningen en werken aan de longe of de lange teugel. Ook gymnastische oefeningen en individueel aanvullend training kan aangereikt worden. Thema's zijn: Hoe kan ik mijn ruitergevoel verbeteren?.....Verplaats je ook eens in je paard!......Wat doen de hulpen met het paard?.....Hoe werken de :"ruitermodules"?.....Mogelijke zitfouten en hun effect op het paard.....Gymnastiek en coördinatieoefeningen,....Opwarmen voor het rijden - waarom?.....Hoe train ik mijn moeilijke kant?......

WAT IS NU ZITTEN TER PAARD? (eendaagse workshop: ) euro 100.

In dit Workshop worden de algemene principes ondersteund door video en bewegingsoefeningen besproken en een aantal hulpmiddelen aangereikt, om over zijn eigen zit na te denken om om in te bouwen in zijn eigen rijden. Elke ruiter wordt aan de hand van een diagnoseoefening op het paard aan de longe op zijn aandachtspunten gewezen.

LICHAAMSSCHEMA EN PAARDRIJDEN (3 daagse cursus: ) euro 220.-, 

voor ruiters op elk niveau.In deze cursus kan uitgebreider op de "onafhankelijke zit" en psychomotoriek worden ingegaan en meer ervaring worden opgedaan en meer aandacht aan het individuele lichaamsschema worden besteedt, dan in de eendaagse workshop. De deelnemer krijgt visueel feedback en huiswerk voor de volgende cursusdag mee. Er kan meer geoefend worden aan het opsporen van aandachtspunten en het omgaan darmee.

INDIVIDUELE PSYCHOMOTORE TRAININGSPLANNEN  euro 300.- 

Voor ruiters op elk niveau en instructeurs. De basis, zoals in de driedaagse cursus wordt wat uitgebreider gehandeld en er is vervolgens meer mogelijkheid voor individueel praktisch onderwijs met het doel iedere deelnemer te verbeteren in zijn evenwicht, ruitergevoel en communicatie met het paard. er wordt veel tijd besteedt aan persoonlijke evaluatie ook door middel van video. Elke deelnemer krijgt een individueel trainingslogboek aangereikt. De cursusdagen zijn steeds met tussenposen van minimaal 6 dagen, zodat tussendoor de mogelijkheid bestaat te oefenen. Het is op afspraak mogelijk zijn eigen paard mee te nemen. Omdat de nadruk h=gelegd wordt op het aanleren en corrigeren van ruiters op verschillende niveaus en in verschillende fases van hun leerproces, de toepassing van zitlessen aan de longe en verschillende andere psychomotore technieken is deze cursus ook interessant voor instructeurs om hun visie en reeks van leerhulpmiddelen uit te breiden. Aan de hand van je persoonlijk lichaamsschema je rijden en je psychomotore aandachtspunten worden gezamenlijk plannen uitgewerkt, die je helpen je zit, inwerking en communicatie met je paard te verbeteren. Tussen de cursusdagen krijg je oefeningen aangereikt en hou je een persoonlijk trainingslogboek bij. Je vooruitgang wordt visueel gedocumenteerd en gezamenlijk geanalyseerd.Je trainingsplan kan ook gymnastiek- en coördinatieoefeningen omvatten, maar ook mentaal training kan aan de pas komen. in theorie en praktijk wordt ingegaan op het persoonlijke lichaamsschema en het integreren daarvan in een optimale onafhankelijke zit voor een betere communicatie met je paard. Met foto- en video-opnames kan de deelnemer zijn vooruitgang toetsen. 

INDIVIDUELE TRAJECTEN: 

INDIVIDUELE TRAJECTEN: Beginnen met een INTAKE waar een analyse gemaakt wordt van je persoonlijk lichaamsschema, je aandachtspunten en gezamenlijk de doelen voor het traject worden uitgewerkt. En traject omvat minimaal 6 leseenheden (i.v.m.leerproces). Deze kunnen op een leerpaard maar ook je eigen paard plaatsvinden. Naast het rijden krijg je nog andere oefeningen aangereikt, om je individueel doel beter te kunnen bereiken. Aan het eind van elk traject staat een evaluatie. Kosten: Intake met analyse (1,5 uur) euro 75.- longeles euro 55.- privé-les eigen paard euro 55.- privé-les leerpaard euro 60.- Trajectenkaart voor 10 lessen met extra video-foto-evaluatie en trainingslogboek euro 500.-

Analyse Lichaamsschema: (ca 2.5 uur, kosten euro 85.-)

Vindt plaats als een intake maar is bedoeld voor ruiters, die (nog) niet weten, of ze aan een traject kunnen of willen beginnen. De ruiter wordt dan op het paard en d.m.v. een aantal psychomotore oefeningen "getoetst", waardoor hij zicht krijgt op zijn sterke en aandachtspunten. De ruiter houdt dan een analyse van aandachtspunten en tips over, om zelf of met eigen instructeur te kunnen bewerken. Samen kan ook een trainingsplan worden opgesteld

Psychotherapie met het paard, zelfervaring met het paard en angstbegeleiding voor ruiters

Zelfervaring biedt de mogelijkheid om samen met een paard op ontdekkingsreis in zichzelf te gaan. Dit kan voor ruiters maar ook niet-ruiters een aantal gewaarwordingen opleveren die in het dagelijkse leven of het omgaan met eigen paard waardevolle hulp kunnen bieden bij het oplossen van problemen of puur bij het verhogen van het "levensgenot". 

Op het moment zijn nog  plaatsen voor individuele sportpsychologische begeleiding en zitinstructie beschikbaar.Eveneens angstbegeleiding en individuele begeleiding wedstrijdspanning. Bij individuele begeleiding wordt eerst een "intake" gehouden, om aan de hand van je aandachtspunten de mogelijkheden op een rij te zetten, dan wordt gezamenlijk een traject afgesproken, dat met een evaluatie eindigt.Lessen vinden plaats op je eigen paard of leerpaarden van HippoCampus. Ook een combinatie is - indien zinvol - mogelijk. 

Voor informatie en overleg over de voor je geschikte aanpak bel : 0495-599324