Make your own free website on Tripod.com

Projectontwikkeling

Op projectbasis kan HippoCampus voor instituten of inrichtingen een bij de randvoorwaarden en doelstellingen passend concept voor de toepassing van therapeutisch paardrijden ontwikkelen, uitvoeren, en evalueren. In 1996 rondde HippoCampus een soortgelijk project af in de TBS-inrichting Veldzicht. Ook minder therapeutische vormen, zoals psychomotore leertechnieken, kunnen worden geïntegreerd in andere vormen van paardrijden, en leren paardrijden op maneges en opleidinginstituten.

fo11.gif
fo10.gif
hp2c.gif