Make your own free website on Tripod.com

Het concept van HippoCampus

logobaas.gif

Het doel van de oprichting van HippoCampus was, in Nederland een plek te creëren waar volgens beproefde methodes therapeutisch en psychotherapeutisch paardrijden beoefend wordt. Waar paarden zo gehuisvest en bejegend worden, dat ze als partners en cotherapeuten graag mee willen werken. Verder wilde de auteur een methode voor samenwerking met paard en cliënt ontwikkelen, die bij haar opleiding, ervaring en achtergrond past, hetgeen geresulteerd heeft in een model voor "psychomotorisch voltigeren als lichaamsgericht psychotherapie aanbod". En last but not least wilde ze de op het therapeutische- en leerpsychologische terrein opgedane kennis omzetten bij het "gewone" leren paardrijden en in de dressuurtraining.

fot2.gif