Make your own free website on Tripod.com

Orthopedagogisch voltigeren

Orthopedagogisch voltigeren/paardrijden (OPV/R, Heilpaedagogisches Voltigieren/Reiten) wordt uitgevoerd door een pedagoog, psycholoog of psychiater met beroepservaring en die de vervolgopleiding "Heilpaedagogisches Voltigieren/Reiten" heeft afgerond. Dit omvat ook een hippologische basisopleiding als rij- en/of voltigeinstructeur en sportleraar. De FN/FENA verzorgt dit hippische- en trainingsgedeelte in samenwerking met de sportuniversiteit. Men werkt met het paard tijdens de verzorging en de omgang en tevens aan de longe in de drie gangen/aan de dubbele teugel, of op het door anderen geleide paard, of met de teugels actief rijdend. Het accent ligt daarbij op het sociale element, de interactie en communicatie, en niet zozeer in het leren paardrijden of voltigeren in de sportieve zin. Men werkt met gestandaardiseerde en fantasie oefeningen en spelletjes.

Het doel is afhankelijk van de individuele indicatiestelling: verbetering van de psychomotoriek, cognitie, concentratie, en de bevordering van sociale en persoonlijkheidsontwikkeling, ook bij gedragsproblemen. De functie van het paard is die van motivator, sportpartner, communicatiepartner, model, of spelpartner. Het pedagogische of therapeutische proces richt zich op het ingrijpen in een lopend ontwikkelingsproces om dit te bevorderen, te versnellen (ontwikkelingsvertraging) of te corrigeren (storingen) op sociaal, psychomotorisch emotioneel en cognitief niveau.

fo31.gif

Inmiddels zijn de effecten van deze drie rijtherapeutische interventies wetenschappelijk aangetoond en zijn ze algemeen geaccepteerd, hetgeen heeft geleid tot vergoeding en subsidies door ziekenfondsen en de overheid (Ministerie van Volksgezondheid en Ministerie van Opvoeding in Oostenrijk). Onderdelen van de opleiding zijn geïntegreerd in de door de overheid geleide instituten zoals de sportuniversiteit. FENA en FN verzorgen en controleren het hippische gedeelte.

afb1.gif