Make your own free website on Tripod.com

Het therapeutische proces

De fases van het lichaamsgerichte therapeutische proces

PMTV is te zien als een gefaseerd proces waarin de oefeningen, de therapeut, het paard en de interventies binnen elke fase van dit proces andere doelstellingen hebben, en afhankelijk van de reacties en wensen van de cliënt worden aangeboden, zodat deze laatste de kans heeft te experimenteren met zichzelf, zijn lichaam en de communicatie met een ander wezen.

Elke volgende fase gaat dieper in op de betrokkenheid van de cliënt, zijn gevoelens, conflicten en behoeften. Deze fases kunnen binnen een volledig proces worden doorlopen, of er kunnen ook enkele fases geïsoleerd of gekoppeld aan andere therapeutische activiteiten worden toegepast. Ook moet men zich realiseren, dat de fases binnen het proces elkaar overlappen. Voor de therapeut moet het echter steeds zijn te achterhalen in welke fase de cliënt zich onder zijn begeleiding bevindt, teneinde de interventies en de functie van het paard hierop aan te passen. In een volledige therapie met MPTV is het wel de bedoeling, dat na de voorafgaande trainingstijd per therapie eenheid een volledige cyclus wordt doorlopen.

pmtvproc.gif
afb2.gif