Make your own free website on Tripod.com

Psychotherapie met het paard

In de laatste jaren is er een nieuwe tak van therapeutisch paardrijden bijgekomen: therapeutisch paardrijden als psychotherapeutische interventie (PTP). Dit wordt uitgevoerd door een psychotherapeut met een vervolgopleiding orthopedagogisch voltigeren en/of rijden, en die verder geschoold is in psychomotore procesbewaking en sportfysiologie, en die over de voor OPV/R benodigde hippische kwalificaties beschikt. Soms kiest men voor samenwerking tussen een psychotherapeut en een hippologische- en OPV/R deskundige.

Men werkt met het paard op verschillende hippisch en therapeutisch verantwoorde manieren (longe, vrijlopend, langteugel, onder het zadel, enz.), met als doel: motivatie, inleiding, bevordering, en stabilisatie van het psychotherapeutische proces. De functie van het paard is afhankelijk van de therapeutische basis, de indicatie, het therapeutische proces en de fase van het proces waarin de cliënt verkeert. Mogelijke functies zijn: motivator, therapiepartner, stimulator, communicatiepartner, katalysator, overgangsobject, enz. Het beoogde therapeutische proces is tevens afhankelijk van het therapiedoel, het toegepaste therapeutische model en het niveau van de beoogde behandeling: steunend, confronterend, begeleidend, verzelfstandigend, enz.

fot9.gif