Make your own free website on Tripod.com

Faciliteiten

hp5d.gif

Hippocampus beschikt over zeven ruime buitenstallen voor de eigen paarden en twee gastverblijven voor paarden in opleiding of cursuspaarden. De stallen lopen uit in paddocks, zodat zelfs onder ongunstige omstandigheden aan de behoefte naar vrije beweging en communicatie kan worden voldaan.

HippoCampus beschikt over een 20 x 60 m allweather dressuurbak met een gedraineerde kunstvezel bodem (HippoTex), waarop bij alle weersomstandigheden kan worden gewerkt. De bodem veert optimaal. Bij zware regenval zijn er geen moddergaten of plassen, bij droogte is er geen stof, en bij strenge vorst blijft de bodem soepel. Er zijn accessoires zoals een grote spiegel, een houten paard voor ''droog oefenen", cavaletti en springbalken; een picadero en een paddock voor de omgang met het vrijlopende paard, en de paarden kunnen in de weide geobserveerd worden.

Voor gehandicapte cliënten zijn er compensatoire uitrustingen en materiaal voor alternatieve opleidingen aanwezig. Verder is er een oprit om zonder of met rolstoel makkelijk op te kunnen stijgen. Naast een buitenbak heeft Hippocampus eigen bos met ruiterpaden zodat op een veilige manier ook in het bos gereden of met het paard gewandeld kan worden. Een voorgeprogrammeerde trainingsmolen zorgt voor ontspannen opwarmen en droogstappen van de paarden.

Video-opnames kunnen in de praktijk bekeken en besproken worden. Voor sportfysiologische trainingen staat eenvoudige fitness apparatuur ter beschikking. Indien cursussen en workshops plaatsvinden op HippoCampus zijn audiovisuele hulpmiddelen en schriftelijk lesmateriaal aanwezig en worden trainingsplan en logboek op de computer individueel aangepast en bijgehouden.