Make your own free website on Tripod.com

For english please choose ENGLISH 

Wij zijn aan het opnieuw maken van onze home-page (wat moderner, actueler, met nieuwe illustraties en meer mogelijkheden voor navigatie. Dit kan wel nog even een paar weken duren. Op het moment nog keuzes maken via het gele menu links. Mocht U niet kunnen vinden wat U zoekt, bel dan even 0495-599324 of stuur een e-mail hippocampus@hetnet.nl

 
HippoCampus is gespecialiseerd in Equitherapie (paardrijden op kleine schaal voor mensen met lichamelijke- en/of geestelijke handicaps, orthopedagogisch werken met het paard en psychotherapie met paarden).
 
HippoCampus biedt ook expertise voor de initiatie en ontwikkeling van therapeutisch paardrijden in gezondheids- en opleidingsinstituten.

HippoCampus organiseert workshops en clinics voor ruiters. Deze dienen om zelf ervaring op te doen en om de motorische vaardigheiden en de communicatie met het paard te verbeteren. HippoCampus baseert dressuurtraining op psychomotore technieken, therapeutisch paardrijden en natural horsemanship.

HippoCampus bevordert de coöperatie met een tevreden paard dat het leuk vindt om te werken en met mensen om te gaan. Dit betekent dat de paarden in overeenstemming met hun natuurlijke behoeften worden gehouden en bejegend.

HippoCampus baseert dressuurtraining op de klassieke doelstellingen en idealen met gebruik van moderne psychomotore technieken, methodes komend van het therapeutisch paardrijden en natural horsemanship.

HippoCampus begeleid combinaties voor recreatie en prestatie met moderne leer- en trainingsmethodes in het doorlopen van individuele trainingstrajecten. Daarbij wordt rekening gehouden met een optimale ontwikkeling van ruiter en paard.

HippoCampus organiseert zelfervaring met het paard voor ruiters en (nog) niet-ruiters, om zichzelf via het medium paard beter te leren kennen.

HippoCampus helpt individueel bij zit-, communicatie en prestatieproblemen (o.m.wedstrijdangst).

HippoCampus combineert hippische en therapeutische begeleiding bij angstproblemen.

HippoCampus helpt gehandicapte ruiters, die ondanks hun handicap in de sport willen presteren en met hun paard samen verder willen (ook blinde ruiters).

Wij houden ons aan de richtlijnen van het Duitse en het Oostenrijkse Kuratorium für Therapeutisches Reiten, en zijn lid van de Federation of Riding for the Disabled International, FATP (Internationale Forum Ausbildungstraeger Therapie mit dem Pferd) en FAPP (Internationale Fachgruppe Arbeit mit dem Pferd in der Psychotherapie).

HippoCampus verzorgt samen met de "Stichting helpen met paarden" (ter bevordering van equitherapie op wetenschappelijk verantwoorde basis) en in samenwerking met de andere lidorganisaties van FATP vanaf medio 2000 een opleidingstraject voor therapeutisch paardrijden. Een gedeelte van de opleidingen wordt op HippoCampus door cursusleidster dr.Ulrike Boon-Thiel verzorgd, een gedeelte wordt uitbesteed.Examens worden afgenomen door een commissie bestaand uit leden van de Europese dakorganisaties Equitherapie.

OPLEIDING EQUITHERAPIE

 (zie voor het opleidingsprogramma betreffende sectie): Opleiding Equitherapie en Actueel programma. Op aanvraag sturen wij graag een folder. In de herfst 2002 gaan de tweede fase opleiding Equitherapie voor de groep in opleiding alsmede een NIEUWE OPLEIDINGSGROEP "Equitherapie" van start. Selectie voor de nieuwe opleidingsgroep is mogelijk tot 20 september 2002. Hiervoor is bezoek van een KENNISMAKINGSWORKSHOP (29 /30 juni of 14/15 september 2002) verplicht. Aanmelding op tijd i.v.m. beperkte aantal plaatsen!!! Er zijn op het moment nog enkele plaatsen beschikbaar. Bij interesse informatie via GSM 06-51548351.

Nieuw!! Cursus: Longeren met oog op je eigen lichaamstaal en opleidingsstand van je paard.(op aanvraag)

Uit het LENTE- en zomer PROGRAMMA 2002: PSYCHOMOTORIEK EN PAARDRIJDEN: workshops en cursussen: kleine cursusgroepen, veel oefenmogelijkheid Voor meer informatie lees verder of vraag een folder aan.Cursussen "De onafhankelijke zit" gaan de gehele zomer door. Individuele begeleiding is eveneens de gehele zomer door mogelijk. Voor groepen vanaf 4 deelnemers zijn aparte cursusdagen mogelijk.

De onafhankelijke zit blijft de basis voor het lekker paardrijden. Voor de recreatieruiter netzo als voor de beginner, de manegeruiter met ervaring of ruiter met eigen paard. Het komt heel wat om de hoek kijken, als je in balans, zonder je paard te storen niet alleen mee wil liften, maar ook nog de ambitie hebt, om het uit te laten voeren, wat je graag wilt hebben. Er is alleen EEN MANIER VAN ZITTEN ter paard, die dat mogelijk maakt, en dat is DE ONAFHANKELIJKE ZIT. Zitten op het paard heeft niets met "zitten op een stoel" te maken. Het lijkt meer op wedstrijddansen om met het paard van lichaam tot lichaam te communiceren om hem voor ons te laten lopen. Lichamelijke en psychische processen moeten in harmonie aflopen, wil dit allemaal lukken. Ook moet de ruiter rekening houden met zijn LICHAAMSSSCHEMA, en zijn eigen manier van bewegen. Verder komen zijn eigen "handigheid" en symmetrie mee aan de pas.

In deze cursussen, die zich bezig houden met zitten en communicatie ter paard, wordt meer over de theorie van de "complexe psychomotore vaardigheid" paardrijden aangereikt, zodat ook duidelijk wordt, hoe het leerproces afloopt. Het praktische doel is, naast de theorie de deelnemers handvaten aan te reiken, om te kunnen komen tot het gevoel van "goed en in harmonie zitten" en het paard optimaal te kunnen ondersteunen. Om dit te bereiken zijn een aantal hulpmiddelen en technieken uitgewerkt, die erbij kunnen helpen, het gevoel voor de individueel optimale zit te kunnen ontwikkelen. Hierbij horen loop en partneroefeningen, bewegingsoefeningen en werken aan de longe of de lange teugel. Ook gymnastische oefeningen en individueel aanvullend training kan aangereikt worden. Thema's zijn: Hoe kan ik mijn ruitergevoel verbeteren?.....Verplaats je ook eens in je paard!......Wat doen de hulpen met het paard?.....Hoe werken de :"ruitermodules"?.....Mogelijke zitfouten en hun effect op het paard.....Gymnastiek en coördinatieoefeningen,....Opwarmen voor het rijden - waarom?.....Hoe train ik mijn moeilijke kant?......

WAT IS NU ZITTEN TER PAARD? (eendaagse workshop: 20 juli, 4 augustus) euro 100.

In dit Workshop worden de algemene principes ondersteund door video en bewegingsoefeningen besproken en een aantal hulpmiddelen aangereikt, om over zijn eigen zit na te denken om om in te bouwen in zijn eigen rijden. Elke ruiter wordt aan de hand van een diagnoseoefening op het paard aan de longe op zijn aandachtspunten gewezen.

LICHAAMSSCHEMA EN PAARDRIJDEN (3 daagse cursus: 13 juli, 27 juli en 3 augustus) euro 200.-, 

voor ruiters op elk niveau.In deze cursus kan uitgebreider op de "onafhankelijke zit" en psychomotoriek worden ingegaan en meer ervaring worden opgedaan en meer aandacht aan het individuele lichaamsschema worden besteedt, dan in de eendaagse workshop. De deelnemer krijgt visueel feedback en huiswerk voor de volgende cursusdag mee. Er kan meer geoefend worden aan het opsporen van aandachtspunten en het omgaan darmee.

INDIVIDUELE PSYCHOMOTORE TRAININGSPLANNEN (vrijdag middag en avond, 4 vrijdagen juli/ 29,16,23 augustus) euro 300.- 

Voor ruiters op elk niveau en instructeurs. De basis, zoals in de driedaagse cursus wordt wat uitgebreider gehandeld en er is vervolgens meer mogelijkheid voor individueel praktisch onderwijs met het doel iedere deelnemer te verbeteren in zijn evenwicht, ruitergevoel en communicatie met het paard. er wordt veel tijd besteedt aan persoonlijke evaluatie ook door middel van video. Elke deelnemer krijgt een individueel trainingslogboek aangereikt. De cursusdagen zijn steeds met tussenposen van minimaal 6 dagen, zodat tussendoor de mogelijkheid bestaat te oefenen. Het is op afspraak mogelijk zijn eigen paard mee te nemen. Omdat de nadruk h=gelegd wordt op het aanleren en corrigeren van ruiters op verschillende niveaus en in verschillende fases van hun leerproces, de toepassing van zitlessen aan de longe en verschillende andere psychomotore technieken is deze cursus ook interessant voor instructeurs om hun visie en reeks van leerhulpmiddelen uit te breiden. Aan de hand van je persoonlijk lichaamsschema je rijden en je psychomotore aandachtspunten worden gezamenlijk plannen uitgewerkt, die je helpen je zit, inwerking en communicatie met je paard te verbeteren. Tussen de cursusdagen krijg je oefeningen aangereikt en hou je een persoonlijk trainingslogboek bij. Je vooruitgang wordt visueel gedocumenteerd en gezamenlijk geanalyseerd.Je trainingsplan kan ook gymnastiek- en coördinatieoefeningen omvatten, maar ook mentaal training kan aan de pas komen. in theorie en praktijk wordt ingegaan op het persoonlijke lichaamsschema en het integreren daarvan in een optimale onafhankelijke zit voor een betere communicatie met je paard. Met foto- en video-opnames kan de deelnemer zijn vooruitgang toetsen. 

INDIVIDUELE TRAJECTEN: 

INDIVIDUELE TRAJECTEN: Beginnen met een INTAKE waar een analyse gemaakt wordt van je persoonlijk lichaamsschema, je aandachtspunten en gezamenlijk de doelen voor het traject worden uitgewerkt. En traject omvat minimaal 6 leseenheden (i.v.m.leerproces). Deze kunnen op een leerpaard maar ook je eigen paard plaatsvinden. Naast het rijden krijg je nog andere oefeningen aangereikt, om je individueel doel beter te kunnen bereiken. Aan het eind van elk traject staat een evaluatie. Kosten: Intake met analyse (1,5 uur) euro 75.- longeles euro 55.- privé-les eigen paard euro 55.- privé-les leerpaard euro 60.- Trajectenkaart voor 10 lessen met extra video-foto-evaluatie en trainingslogboek euro 500.-

Analyse Lichaamsschema: (ca 2.5 uur, kosten euro 85.-)

Vindt plaats als een intake maar is bedoeld voor ruiters, die (nog) niet weten, of ze aan een traject kunnen of willen beginnen. De ruiter wordt dan op het paard en d.m.v. een aantal psychomotore oefeningen "getoetst", waardoor hij zicht krijgt op zijn sterke en aandachtspunten. De ruiter houdt dan een analyse van aandachtspunten en tips over, om zelf of met eigen instructeur te kunnen bewerken. Samen kan ook een trainingsplan worden opgesteld

Psychotherapie met het paard, zelfervaring met het paard en angstbegeleiding voor ruiters

Zelfervaring biedt de mogelijkheid om samen met een paard op ontdekkingsreis in zichzelf te gaan. Dit kan voor ruiters maar ook niet-ruiters een aantal gewaarwordingen opleveren die in het dagelijkse leven of het omgaan met eigen paard waardevolle hulp kunnen bieden bij het oplossen van problemen of puur bij het verhogen van het "levensgenot". 

Op het moment zijn nog  plaatsen voor individuele sportpsychologische begeleiding en zitinstructie beschikbaar.Eveneens angstbegeleiding en individuele begeleiding wedstrijdspanning. Bij individuele begeleiding wordt eerst een "intake" gehouden, om aan de hand van je aandachtspunten de mogelijkheden op een rij te zetten, dan wordt gezamenlijk een traject afgesproken, dat met een evaluatie eindigt.Lessen vinden plaats op je eigen paard of leerpaarden van HippoCampus. Ook een combinatie is - indien zinvol - mogelijk. 

Voor informatie en overleg over de voor je geschikte aanpak bel : 0495-599324

 een traject w