Make your own free website on Tripod.com

HippoCampus is gespecialiseerd in Equitherapie (paardrijden op kleine schaal voor mensen met lichamelijke- en/of geestelijke handicaps, orthopedagogisch werken met het paard en psychotherapie met paarden).

HippoCampus biedt ook expertise voor de initiatie en ontwikkeling van therapeutisch paardrijden in gezondheids- en opleidingsinstituten.

HippoCampus organiseert workshops en clinics voor ruiters. Deze dienen om zelf ervaring op te doen en om de motorische vaardigheiden en de communicatie met het paard te verbeteren. HippoCampus baseert dressuurtraining op psychomotore technieken, therapeutisch paardrijden en natural horsemanship.

HippoCampus bevordert de coöperatie met een tevreden paard dat het leuk vindt om te werken en met mensen om te gaan. Dit betekent dat de paarden in overeenstemming met hun natuurlijke behoeften worden gehouden en bejegend.

HippoCampus baseert dressuurtraining op psychomotore technieken, therapeutisch paardrijden en natural horsemanship.

HippoCampus begeleid combinaties voor recreatie en prestatie met moderne leer- en trainingsmethodes in het doorlopen van individuele trainingstrajecten. Daarbi wordt rekening gehouden met een optimale ontwikkeling van ruiter en paard.

HippoCampus organiseert zelfervaring met het paard voor ruiters en (nog) niet-ruiters, om zichzelf via het medium paard beter te leren kennen.

HippoCampus helpt individueel bij zit-, communicatie en prestatieproblemen (o.m.wedstrijdangst).

HippoCampus combineert hippische en therapeutische begeleiding bij angstproblemen.

HippoCampus helpt gehandicapte ruiters, die ondanks hun handicap in de sport willen presteren en met hun paard samen verder willen (ook blinde ruiters).

Wij houden ons strikt aan de richtlijnen van het Duitse en het Oostenrijkse Kuratorium für Therapeutisches Reiten, en zijn lid van de Federation of Riding for the Disabled International, FATP (Internationale Forum Ausbildungstraeger Therapie mit dem Pferd) en FAPP (Internationale Fachgruppe Arbeit mit dem Pferd in der Psychotherapie).

OPLEIDING EQUITHERAPIE zie betreffende sectie: Opleiding equitherapie en Actueel programma. In october 2001 gaat een nieuwe opleiding "Equitherapie" van start. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Aanmelding nog tot begin begin october mogelijk. De eerste 5 themamodules kunnen ook door gaststudenten worden bezocht.Bij interesse informatie via GSM 06-51548351.

1e weekeindmodule: "Orthopedagogisch Voltigeren" met Angela Bauersfeld 20,21 october 2001

2e weekeindmodule: "Therapeutische processen in de driehoekssituatie Paard-Client-Therapeut". 17,18 november 2001 (toegang gaststudenten f420.-)

3e weekeindmodule: "Het therapiepaard: opleiding en psychohygiene": 15.16.december 2001(toegang gaststudenten f 420.-)

4e weekeindmodule: "Familietherapie met het paard, therapie en centered riding" met Pia Straussfeld 19,20 januari 2002(toegang gaststudenten f 380.-)

5e weekeindmodule: "Het paard in de psychotherapie":16.17 februari (toegang gaststudenten f 400.-)

aanvullend module: "bewegingsleer, zitinstructie": 27.jan 2002 (toegang f220.-)

aanvullend module: "psychologie van het paard": 11.november 2001 (toegang f 220.-)

aanvullend module: "sportfysiologische kennis voor ruiter en paard" (toegang f220.-)

Voor cursussen vanaf deze herfst verzoeken wij U te bellen met GSM 06-51548351 voor informatie over aanpassingen van programma en locatie. HippoCampus gaat door op een nieuwe locatie met een aantal nieuwe cursussen en meer trainingsmogelijkheden en individuele begeleiding met eigen paard. Voor informatie GSM 06-51548351 of e-mail: hippocitta@operamail.com.

Nog op de oude locatie:

"Zelfervaring met het paard voor ruiters en niet ruiters"

(zie verder onder programma) 7 october 2001 (9.30-17.00) kosten f 250.- maximaal 8 deelnemers

"Bewegingsleer en zitten voor ruiters en instructeurs"

4 november 2001 (9.30-17.00) kosten f 220.- maximaal 8 deelnemers

"Klassiek of natuurlijk paardrijden? Waarom of?" 2 december 2001

(10.00-16.00) kosten f 150.- maximaal 16 deelnemers

"Communicatie, hulpen en leren van ruiter en paard" 9 december 2001

(9.30 -16.30) kosten f 200.- maximaal 16 deelnemers

Informatie en aanmelding GSM 06-51548351. Opgeven via overmaking van cursusgeld op rekening 22 53 03 132 van Lanschot en opgeven van naam adres en telnr alsmede cursus en datum via post, e-mail en fax.

Op het moment zijn nog enkele plaatsen voor individuele sportpsychologische begeleiding en zitinstructie beschikbaar.

WINTERCURSUS WEDSTRIJDBEGELEIDING in samenwerking met Dressuurstal de Engelse Hoeve zie actueel programma